La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) s’encarrega de la regulació entre les diferents empreses del sector elèctric:

Així mateix, la CNMC també s’encarrega de la comunicació entre les empreses comercialitzadores, distribuïdores i les comunitats autònomes. Totes les comunicacions de modificacions dels clients finals tenen uns documents tipificats pel seu ús i un format uniforme tant pels missatges com per les seves respostes. Aquesta unificació de criteris facilita molt la gestió entre els diferents agents.

Documents classificats segons la seva funcionalitat