El frau elèctric té greus conseqüències en el correcte funcionament de la xarxa elèctrica i en especial té perills importants per a les persones.

Perquè és important denunciar el frau?

El frau elèctric comporta molts problemes tant en la seguretat de les persones i els bens materials, descàrregues elèctriques i/o incendis, com costos fiscals, impostos no declarats, menor recaptació per part del sistema. Això també suposa unes pèrdues més grans pel sistema el que es repercuteix en la facturació elèctrica de tots els abonats de la xarxa elèctrica, de manera que el mal que pot arribar a produir afecta a tots.

A més, la propietat de la instal·lació és del client de manera que recau sobre la comunitat de veïns la responsabilitat legal en cas d’accident.

Quines poden ser les conseqüències d’un frau:

 1. Perill d’incident de mort
 2. Perill d’electrocució
 3. Perill d’incendi
 4. Perill d’explosió
 5. Talls de llum
 6. Instal·lacions malmeses
 7. Caigudes de tensió
 8. Encareix la facturació elèctrica
 9. Sancions econòmiques
 10. Competència deslleial entre negocis
 11. Responsabilitats penals

Què hi puc fer com a abonat?

Si tens coneixement d’alguna instal·lació està cometent frau elèctric, us podeu posar en contacte amb nosaltres i fer-ne la denuncia: serveidistribucio@bassolsenergia.com o 972 27 62 62. Si ho preferiu ens podeu fer la notificació de manera anònima a través del següent enllaç: Formulari de contacte.